Ook hulpverleners hebben naastenervaring

Henk-Willem Klaassen is naastenadviseur bij HVO-Querido en schrijft voor Valente blogs over naastenbetrokkenheid bij cliënten. Dit is zijn zevende blog, de eerdere lees je hier. ‘Dertien jaar geleden richtte ik met onder andere Dienke Boertien (Phrenos) en Bert Stavenuiter (directeur van Ypsilon) het landelijk platform familie-ervaringsdeskundigen op. Het platform is meer en meer uitgebreid met

Verhalenserie: vijf speerpunten, vijf gezichten

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 stelde Valente vijf speerpunten op. Voor elk speerpunt deelde een bestuurder bij een van de lidorganisaties van Valente zijn of haar visie op dit speerpunt in een blog. En vooral deelden we de verhalen achter deze speerpunten: de verhalen van Michel, Henk, Femke, Kimberley en Rob, die

Video-interviews: Ervaringsdeskundigheid in forensische zorg

Voor het Festival Forensische Zorg (26 januari 2021) interviewde Valente drie ervaringsdeskundigen in de forensische zorg. Paola Buitelaar, zelf ervaringsdeskundig beleidsadviseur bij Valente, sprak drie mannen die in het verleden hebben vastgezeten. Ze vertellen alle drie hoe ze in de criminaliteit raakten, hoe hun ervaring was als cliënt in de forensische zorg én hoe ze

Ervaringsdeskundigheid als ons nieuwe normaal

‘Bij zijn afscheid van HVO-Querido zei Clemens Blaas, die tot 1 juni 2020 voorzitter was van de Raad van Bestuur: “Ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking heeft te maken of te maken gehad met kwetsbaarheden, dus dat is onder onze medewerkers – en overigens ook bij mijzelf – niet anders. Bij mij is het

Als alle houvast wegvalt en niets meer veilig lijkt

Mentaal stabiel blijven in deze tijden is voor veel mensen een opgave. Het coronavirus zet nu alles wat zeker is op zijn kop. Maar wat als je al worstelt met je geestelijke gezondheid? Mijn psychoses, mijn opnames binnen de ggz, mijn angst en paniekstoornissen en mijn lange weg terug naar herstel; Ik heb zelf veel

Howie the Harp™ zoekt praktijkplekken

Voor de ervaringsplekken wordt gevraagd: – Een gastvrije houding t.o.v. ervaringsdeskundigen. – Medewerkers zijn (grotendeels) bekend met begrippen als Empowerment, Herstel en Ervaringsdeskundigheid. – De mogelijkheid werkzaamheden uit te voeren passend bij het toekomstig beroep van ervaringsdeskundige (optimaal faciliteren) – De specifieke plek lijkt op voorhand geschikt om aan de leerdoelen van de specifieke student

(Video)verslag landelijke bijeenkomst voor ervaringsdeskundigen

De bijeenkomst werd georganiseerd door de RIBW Alliantie en Federatie Opvang. De drukbezochte dag stond in het teken van persoonlijk leiderschap van de ervaringsdeskundige; als pionier komt dat vaak goed van pas! Er werd volop gedeeld en geleerd. Zie voor een impressie de vlog van Martijn Van Son:  

Sponsoring vereniging van ervaringsdeskundigen

Beeld: Facebook VvEd

De Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd) versterkt de positie van ervaringsdeskundigen op de arbeidsmarkt, in opleidingen en in organisaties. Speerpunten voor de komende 2 jaar zijn: – Het realiseren van een beroepsregister – Het vergroten van de bekendheid van de VvEd, van haar visie en doelstellingen – Het verhogen van het ledenaantal – Een servicegerichte (leden)organisatie

Benut ervaringskennis en vakmanschap

Echt veel beter gaat het nog niet met de participatie en volwaardig burgerschap van mensen met psychiatrische problematiek. Er kan en er moet nog veel gebeuren. Per 1 januari 2015 zijn het beschermd wonen, de ambulante ondersteuning en dagactivering (waaronder activering naar werken en leren) voor mensen met psychische kwetsbaarheid overgeheveld naar het gemeentelijk domein,

Lancering URC: nieuw onderzoeksnetwerk naar Ervaringsdeskundigheid

In Nederland en internationaal is veel ervaring en kennis over inzet van ervaringsdeskundigen bij diverse zorgvragen in de ggz en daarbuiten. Deze kennis is echter versnipperd en nauwelijks vanuit ervaringsdeskundigenperspectief gericht onderzocht naar effectiviteit. Het URC is een nieuw onderzoeksnetwerk van en voor eindgebruikers van zorg en ondersteuning voor onder andere de ggz, verslavingszorg, maatschappelijke

Howie the Harp en ROC Zadkine introduceren MBO-4 niveau opleiding de MOED

In co-productie met ROC Zadkine is Howie the Harp gestart met de opleiding MOED (MedewerkersOpleiding tot ErvaringsDeskundige). Deze eenjarige opleiding op MBO-4 niveau leidt medewerkers in de zorg- en welzijnssector op tot ervaringsdeskundige. De opleiding biedt hen de kans om hun eigen ingrijpende levenservaring om te zetten in de benodigde kennis en deskundigheid om anderen

Workshop ervaringsdeskundigheid: veel mooie dingen, maar we zijn er nog niet

Vorige week dinsdag organiseerde RIBW Alliantie een ochtendworkshop over ervaringsdeskundigheid. Waar staan we op dit thema, en hoe kunnen we een stap verder zetten? In een organisatie die ervaringsdeskundigheid inzet, gaat dat onderwerp iedereen aan. Niet alleen de deskundige zelf en zijn of haar collega’s, ook en zeker bestuurders hebben een rol. Gelukkig zijn de