Mensen met een psychische achtergrond willen dat hun kennis wordt ingezet. Om samen beslissingen te nemen in het beleid bij gemeenten, (zorg)organisaties en daarbuiten. Om zo te werken aan een inclusieve samenleving waar iedereen erbij hoort.

Zet ervaringskennis in, ga in gesprek!

Mensen die weten wat het is

Paola, Tofik en Evi delen in het kort hun verhaal in een filmpje.
Ze staan te popelen hun ervaringskennis meer in te zetten.

Hoe kan ervaringskennis jou helpen?

Je hebt ervaring met een ernstige psychische aandoening en wilt dit inzetten voor anderen.

Je kunt leren om jouw ervaring te analyseren en reflecteren. Om zo te ontdekken hoe je jouw kennis in kunt zetten voor anderen. Op een manier die bij je past.

Je werkt bij een zorginstelling en wilt ervaringskennis inzetten voor jouw organisatie.

Je wilt ervaringskennis inzetten, maar weet misschien niet goed hoe dat in jouw organisatie kan. Door je vragen te stellen en de mogelijkheden te bekijken kun je hier een stap in maken.

Je bent beleidsmaker en wilt ervaringskennis meenemen in het maken van plannen en beslissingen.

Het meenemen van het cliëntperspectief kan jou helpen bij het nemen beslissingen in beleid. Zo vergoot je de kans dat de plannen die je maakt ook aansluiten in de praktijk.

Rond de inzet van cliëntervaringen worden twee begrippen gebruikt: ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Beiden gaan over het hebben van ervaringen met ernstige psychische aandoeningen en deze kennis kunnen inzetten voor anderen.

ervaringskennis
Ervaringskennis ontstaat wanneer mensen hun eigen ervaringen analyseren en er op kunnen reflecteren, bijvoorbeeld door een training of cursus gevolgd te hebben.

ervaringsdeskundigheid
Tijdens een erkende opleiding tot ervaringsdeskundige wordt de ervaringskennis verbreed. Onder andere door ervaringen te delen met lotgenoten, waardoor brede en genuanceerde ervaringskennis ontstaat.